שלום, מה מעניין אותך למצוא?

תפריט קטגוריות

תקנון

תקנון 2019-05-16T09:57:43+00:00
תנאים כללים

1) כל האמור בתקנת האתר מתייחס לכל עסקה הן במכירת ציוד או בהשכרתו.
2) המכירה או ההשכרה מתבצעים באמצעות אתר האינטרנט או בטלפון או התקשרות בדוא"ל.
3) תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, אולם הוא מופנה לזכר ונקבה כאחד
4) ההוראות בתקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר על ידי המבקרים להלן- המשתמש או לקוח, לרבות רכישה, כניסה, או ביקור באתר, יצירת קשר בדוא"ל או בשיחת טלפון, ובכך הינך נותן את הסכמתך ומאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש, לרבות הצהרת פרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך התקנון.
5) במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, אנא הימנע משימוש בשירותי החברה ובאתר.
6) נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ביג סאונד, ואנו ממליצים ללקוחותינו לקרוא ולהתעדכן מעת לעת בתקנון האתר.
7) המחירים המופיעים באתר, הינם למזמינים ישירות דרך האתר בלבד! וכל הזמנה שתתבצע בטלפון או בחנות ע"י נציג מכירות תתיחס לפי מחיר המחירון.
8) שירותי השכרת ציוד השכרת ציוד הגברה או מערכות הקרנה ומולטימדיה, גנרטורים וייתר הציוד שבאתר, הינה ל-24 שעות אלא אם צוין אחרת בכתב בטופס ההתחייבות, על כל איחור שלא באשמתנו יחויב הלקוח על יום נוסף.
הלקוח מתחייב להשתמש בציוד המושכר בצורה ראויה, ולהשיב את הציוד תקין נקי ובשלמותו.
בכל מקרה של נזק הפיך או בלתי הפיך ישא הלקוח באחריות המלאה ויחוייב בתשלום התיקון או המוצר לפי מחיר המחירון
ידוע לי כי חברת ביג סאונד אינה אחראית לכל נזק שייגרם, הן לציוד והן לצד ג'.

9) התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

אספקת סחורה ללקוח

10) שירות המשלוחים של ציוד הגברה והקרנה מתבצעים באמצעות דואר רשום או חברת שילוח או נהגי החברה
11) החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לשנות אופציות באופן השליחה.
12) אפשרויות המשלוח, המחירים והתנאים מצוינים באתר או בשיחה עם נציג המכירות
13) החברה לא תישא באחריות לעיכובים או איחורים בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' או על ידי נהגי החברה מכל סיבה שהיא. עיכוב או איחור כאמור לעיל לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.
14) על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא הגיע או התקבל בתקופת האספקה הנקובה או שסוכמה עם הלקוח בעל-פה
15) בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי והצגתו בעת מסירת המוצר או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.
16) תנאי המשלוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
17) במקרה ויתברר לחברה כי לא ניתן לספק את המוצר הנדרש ללקוח ולא ימצא תחליף מוסכם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. במידה ובוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה או יבוטל חייוב האשראי, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה עקב הסיבה הנ"ל

18) מספר ימי ההספקה יחול מרגע אישור הזמנה וביצוע התשלום המלא בפועל במחשבי החברה.

ביטולי עיסקאות

19) המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעתה של חברת ביג סאונד.
20) ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
21) ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל יחוייב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין.
22) התנאים יחולו על המוצרים ע"פ חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
23) לא ניתן לבטל הזמנות לעסקאות שכירות לאחר ביצוע ההזמנה.
24) ביטול עסקה שאינה כתוצאה מפגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות השבת המוצר לחנות יחול על הלקוח.
25) מוצרים אשר הוזמנו וסופקו במיוחד על פי דרישת הלקוח באמצעות משלוח אקספרס באותו היום לא ניתן לבטל את העיסקה.
26) מוצרים מתצוגה או מוצרים שנמכרו במחיר הנמוך ממחיר המחירון באתר ייחשבו כמוצרים שנמכרו בהגדרת מבצע, ובמקרים אלו לא יהיה ניתן לבטל את העיסקה.
27) ניתן לבטל הזמנה ללא חיוב תשלום עד 7 ימים מיום מועד ההשכרה או הזמנת השירות.
ביטולים שייעשו בתוך 7 הימים למועד הזמנת שירותי השכרת ציוד יחויבו במלוא הסכום.

28) הזמנת שירותים מיוחדים כגון תרגום סימולטני ו/או השכרת מערכות הדרכה אלחוטית תינתן אפשרות לביטול ההזמנה עד 45 ימים מיום מועד ההשכרה או הזמנת השירות.

ביטול עיסקה ביוזמת החברה

29) הודעת "אישור הזמנה" אינה מהווה ראייה על השלמת ביצוע הפעולה, ואינה מחייבת את החברה. אלא רק רישום שנקלט במחשבי החברה יהווה ראיה לאימות הפעולה.
30) במקרים שאזל המוצר הנדרש מהמלאי החברה רשאית להציע מוצר חלופי או דומה או תואם בשווי הכספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין אם יטען בכך. כמו כן תהיה הזכות לחברה לבטל את העסקה.
31. במידה ופרטיו המלאים של המזמין לא נקלטו באופן ראוי ומכל סיבה שהיא, רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה על פי שיקול דעתה.
32) כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין או לא על פי תקנון הנ"ל, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.
32) עדכון על ביטול הזמנה תימסר ללקוח על פי הפרטים שמסר באתר.

33) אם נפלה טעות סופר מכל סיבה שהיא בהצעה או בהזמנה, תהיה רשאית החברה להורות על ביטול העיסקה.

הגבלת האחריות על ציוד או מוצרים

34) האחריות על המוצרים יהיו על פי המופיע ומצויין באריזת המוצר או בעלון הנלווה לו. במידה ולא קיים מידע על אודות השימוש ותנאי האחריות, תהיה האחריות בהתאם למדיניות היבואן של המוצר. יודגש כי בעל האתר או מפעיליו או מי מטעם החברה אינם נושאים באחריות על המוצר, האחריות ניתנת על ידי היבואן בלבד.
35) ישנם מוצרים שלא ניתן לאפשר אחריות על פי הדין או מפני אופי המוצר ולכן האחריות לא תחול לגביהם.
36) ואף על פי שיש אחריות על מוצר היא אינה תחול על תקלה כתוצאה משימוש לא סביר שלשמו נועד המוצר או שימוש שלא לפי הוראות היצרן. האחריות לא תחול על בלאי סביר או נזק מגורם חיצוני שאינו בשליטת החברה לרבות כוח עליון.
37) הקונה מאשר ומודע כי האתר ובעליו, לא יהיו אחראים ולא ייחויבו לפצות בנוגע לכל טענה, תביעה, הליך, עלויות, הוצאות, נזקים, נזקי גוף, ישירים, עקיפים, לו או לצד שלישי מכל טענה שהיא, לכן מומלץ למשתמש לבדוק היטב את המוצר טרם השימוש והפעלתו, ולנהוג בו בהתאם להוראות היצרן.

38) הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל הגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים.

מדיניות פרטיות

39) החברה עושה את כל המאמצים הנדרשים על מנת לשמור את פרטי המשתמשים ובשום אופן לא מסור את פרטיו לצד שלישי כזה או אחר, אלא אם כן יש הכרח חוקי המאלץ לעשות זאת, ועם כל זאת פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולכן אין באפשרותנו להתחייב על חסינות ואטימה מוחלטת מפני חדירות ופריצות למחשביה או למנוע את חשיפת המידע שבידי מבצעי פעולות זדוניות ובלתי חוקיות, וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה או יעשה שימוש זדוני במידע השמור לא תהיה למשתמש כל טענה תביעה או דרישה כלפי החברה מכל סוג שהוא.

40) חברת ביג סאונד מצפינה את המידע הרגיש בטכנולוגיות המקובלות ברשת ולפי דרישות המחייבות בדין. כגון שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן וכגון אמצעי תשלום כנהוג באתרי מסחר אלקטרונים ברשת.